Dzieje najdawniejsze
Zespół Zabytkowy.
Muzeum środowiskowe 
Publikacje.


www.blizne.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia aktu lokacyjnego wsi Blizne, znajdującego się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.