Kościelno - Plebański Zespół Zabytkowy w Bliznem


Zespół Zabytkowy

  1. Kościół.
  2. Wikarówka
(stara plebania)
  3. Plebania
  4. Organistówka
(szkoła parafialna).
  5. Lamus.
  6. "Szpital ubogich".
  7. Kaplica św. Michała.


Menu Historia
www.blizne.pl

 

 

Kościelno - plebański zespół zabytkowy w Bliznem został wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury w lipcu 2003 roku razem
z kilkoma innymi kościołami Polski Południowej.
 

 Blizneński zespół kościelno-plebański został zbudowany na południowo- zachodnim cyplu wzgórza św. Michała, które w tym miejscu opada ostrą stromizną ku rozległym łąkom, ciągnącym się wzdłuż  rzeki Stobnicy (dawniej  Stopnicy). Przed wiekami łąki te stanowiły bagniste, trudne do przebycia mokradło, otaczające niemal z trzech stron obszar zabudowy kościelnej, nadające mu wyraźnie obronny charakter.
Nawiązuje do tego grafika wykonana około roku 1966, w okresie obchodów 600 lecia lokacji wsi, umieszczona w przybudówce kościelnej zwanej „budką”. Sugeruje, że zespół kościelno-plebański
u zarania swoich dziejów stanowił warownię ufortyfikowaną nie tylko przez Naturę ale i celową działalność człowieka.

A może kościół powstał na miejscu wcześniej zbudowanej fortyfikacji?

Współcześnie, w czasie wiosennych lub letnich powodzi, możemy być świadkami takich widoków. Potwierdzają one hipotezę zawartą w wyżej przedstawionej grafice.

Na fotografii widać też tarasowy układ kościelnego cypla. Gdy wody dostatecznie opadną, na płaszczyźnie łąk zarysowują się wyraźnie starorzecza Stobnicy, która w ciągu wieków „wędrowała” po rozległej dolinie niby kapryśna baletnica.