Lamus w zespole zabytkowym


Zespół Zabytkowy

  1. Kościół.
  2. Wikarówka
(stara plebania)
  3. Plebania
  4. Organistówka
(szkoła parafialna).
  5. Lamus.
  6. "Szpital ubogich".
  7. Kaplica św. Michała.


Menu Historia
www.blizne.pl