Publikacje 

 

Dzieje najdawniejsze
Zespół Zabytkowy.
Muzeum środowiskowe 
Publikacje.


www.blizne.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje:

1. Mariusz Czuba - "Blizne klejnot Pogórza - historia i zabytki", Blizne 1996 
2. Ks. Stefan Nogaj - "Kult Matki Bożej Pełnej Łaski" SPB Blizne 2003,
3. Edmund Drogomirski - "Blizne wieś niegdyś królewska - na przestrzeni
                                       600 lat 1366- 1966
", Blizne 1996