Dyrekcja Zespołu Szkół w Bliznem

  

 Dyrekcja
 Zespół Pedagogiczny
 Program Dydaktyczno-
              Wychowawczy
 Uczniowie
              - osiągnięcia
              - absolwenci
 Zespół Rekreacyjno
 Sportowy
 System ogrzewania


www.blizne.pl 

 

 

 

 

 

 

 


Mgr Mieczysław Skiba - Dyrektor Zespołu Szkół
Mgr Maria Bieda          - Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej
Mgr Beata Barska        - Wicedyrektor ds. Gimnazjum