Dyrekcja
 Zespół Pedagogiczny
 Program Dydaktyczno-
              Wychowawczy
 Uczniowie
              - osiągnięcia
              - absolwenci
 Zespół Rekreacyjno
 Sportowy
 System ogrzewania


www.blizne.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład Zespołu Szkół w Bliznem wchodzą:
   - Gimnazjum
   - Szkoła Podstawowa
   - Wychowanie Przedszkolne