Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół w Bliznem

  

 Dyrekcja
 Zespół Pedagogiczny
 Program Dydaktyczno-
              Wychowawczy
 Uczniowie
              - osiągnięcia
              - absolwenci
 Zespół Rekreacyjno
 Sportowy
 System ogrzewania
 

www.blizne.pl

 

 

 

 

 

 

 


Wychowanie Przedszkolne
 
   


Szkoła Podstawowa

   
   
   
   
   
   

Gimnazjum