Program dydaktyczno - wychowawczy

 

 Dyrekcja
 Zespół Pedagogiczny
 Program Dydaktyczno-
              Wychowawczy
 Uczniowie
              - osiągnięcia
              - absolwenci
 Zespół Rekreacyjno 
 Sportowy
 System ogrzewania


www.blizne.pl